www.natdesign.m.seWebhotellWebdesignNätverkkontakt2016-04-25: Ett längre elavbrott har blivit meddelat att det ska ske. Vi ska försöka få till så att servern kan stå på ett annat ställe p.g.a. detta.
Nätdesign Er nätverks partner


Hot Topics

Vi är ett företag med tyngdpunkt på nätverk med Novell och Windows NT samt med stor kunskap inom webservers, mail, och DNS på unix. Detta ger er en heltäckande partner inom nätverks installation och drift.

Meddelande till våra webbhotell kunder: Vi har en ny server i drift nu. Har ni några problem, skicka e-post till hostmaster@natdesign.m.se